စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန (နေပြည်တော်)

Industrial Electrical Control Course – IECC (TOT) လျှပ်စစ်မွမ်းမံသင်တန်း

အသေးစားစက်မှုလက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ပို့ချလျက်ရှိသော လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများကိုဖွင့်လှစ်ပို့ချရာတွင် သင်တန်းနည်းပြများ၏ အရည်အသွေးပိုမိုတိုးတက် လာ စေရန်နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် Industrial Electrical Control Course – IECC (TOT) လျှပ်စစ်မွမ်းမံသင်တန်းကို T4 Link Training Center(Electrical & Electronics)နှင့် ပူးပေါင်း၍ စက်မှုလက်မှုဌာနခွဲ(နေပြည်တော်) တွင် (၃၁.၇.၂၀၁၉)ရက်နေ့မှ (၈.၈.၂၀၁၉)ထိ(၇) ရက်ကြာဖွင့်လှစ်ပို့ချ၍ရုံးချုပ်၊ တိုင်းဒေသ ကြီးနှင့် ပြည်နယ်ရုံးခွဲများမှ ဝန်ထမ်း(၂၀)ဦးအားလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email